CUL Liberation Ukraine lecture exhibition

In November 2022, the annual Cambridge University Libraries Liberation Literature Lecture focused on Ukraine and was accompanied by a small exhibition of Ukrainian material from the UL, selected in part by local Ukrainians.  The recording of Cambridge’s Dr Rory Finnin’s brilliant talk is now available on the UL YouTube channel, with Ukrainian subtitles, here: https://www.youtube.com/watch?v=5mwHgQjfkwI.  This blog post provides the captions (in Ukrainian and English) for the accompanying pop-up display.

The University Library holds thousands of books in Ukrainian, acquired through purchase, donation, and Soviet-era book exchanges, and adds large numbers of new Ukrainian titles to the iDiscover catalogue each year.  We have more than doubled our Ukrainian collection since Dr Finnin first introduced the Cambridge Ukrainian Studies programme in the late 2000s.

The exhibition was designed to give visitors just a small introduction to our Ukrainian collections, with an emphasis on literature, culture, and history.

Феодосій Гуменюк.
[Feodosiĭ Humeniuk]
(Київ [Kyïv], 2010.)

УКР: Феодосій Гуменюк – один із найвидатніших українських художників. У 2012 році Кембриджські українознавчі студії та Університетська бібліотека організували виставку його робіт та робіт його доньки Уляни Ґуменюк у бібліотеці. Кольорові олівцеві малюнки Гуменюка, які прославляли традиційну українську культуру, були виставлені вздовж головних сходів бібліотеки, а величезні картини Ґуменюк, зокрема кілька зображень Запорізького металургійного комбінату, були показані в головному холі. Цей каталог творчості Гуменюка подарував бібліотеці сам художник; наш екземпляр підписаний ним.

ENG: Feodosii Humeniuk is one of Ukraine’s greatest living artists.  In 2012, Cambridge Ukrainian Studies and the University Library hosted an exhibition of his work and that of his daughter, Ulyana Gumeniuk, in the Library.  Coloured pencil drawings by Humeniuk that celebrated traditional Ukrainian culture went on display on the main stairs of the Library while enormous paintings, including several of the Zaporizhzhia Steel Factory, by Gumeniuk were shown in the main entrance hall.  This catalogue of Humeniuk’s work came to the Library as a gift from the artist; our copy is signed by him.

S950.a.201.3182

********************************************************************************************************

Володимир Юрчишин : мистецтво книги.
[Volodymyr Yurchyshyn : book art]
(Київ [Kyïv], 2015.)

УКР: Книжкова ілюстрація та дизайн давно стали основними складовими української мистецької продукції. Ця книга вшановує творчість покійного художника Володимира Юрчишина. Зміст каталогу – з Музею книги і друкарства України в Києві. Відкриті сторінки тут демонструють приклади його робіт 1990-х років і розкривають його талант як художника, дизайнера та типографа.

ENG: Book illustration and design have been major components of Ukrainian artistic output.  This book celebrates the work of the late artist Volodymyr Yurchyshyn.  Its contents come from the Museum of Books and Printing of Ukraine in Kyïv.  The book is open at examples of his work from the 1990s, showing his talent as an artist, designer, and a typographer.

2015.11.2348

********************************************************************************************************

Кобзарь / Тараса Шевченка.
[Kobzar / Taras Shevchenko]
(У Львові [Lʹviv], 1893-1898.)

УКР: Назва цього чудово оформленого 4-томника стосується, мабуть, найважливішого твору української літератури найвизначнішого письменника країни. «Кобзар» — гравець на традиційному українському інструменті «кобза» — так називалася збірка з восьми віршів, яку Тарас Шевченко видав у 1840 році. З часом це слово стало збірним для всієї поетичної творчості Шевченка. Цей комплект містить вірші та інші твори.

ENG: This beautifully designed 4-volume set’s title refers to arguably the most important work of Ukrainian literature by the country’s most important writer.  The term Kobzar (the word for a player of the kobza, a traditional Ukrainian instrument) was the title of a collection of eight poems which Taras Shevchenko published in 1840.  Over time, the word came to be used as a collective term for Shevchenko’s entire poetic output.  This set contains his poems and also other works.

756:33.d.85.13-16

********************************************************************************************************

Історія української культури.
[History of Ukrainian culture]
(Київ [Kyïv], 1994.)

УКР: Це – сучасне видання книги, яка вперше була видана у Львові 1937 року. За редакцією історика Івана Крип’якевича книга містить 5 розділів: Повсякденне життя; Написання; мистецтво; Театр; музика Доля п’яти авторів, чия творчість у цій книзі зазирнула на багато століть, вибудовує картину українського ХХ століття. Крип’якевич і Василь Барвінський померли в 1960-х роках у радянському Львові, але Микола Голубець і Степан Чарнецький загинули в місті під час Другої світової війни, а Володимир Радзикевич помер у Клівленді, штат Огайо, член величезної всесвітньої післявоєнної діаспори.

ENG: This is a modern edition of a book first published in L’viv in 1937.  Edited by the historian Ivan Kryp’iakevych, the book contains 5 sections: Everyday life; Writing; Art; Theatre; Music.  The fate of the five authors, whose work in this book looked back over centuries, build a picture of the Ukrainian 20th century.  Kryp’iakevych and Vasylʹ Barvinsʹkyĭ died in 1966 and 1963 respectively in Soviet L’viv, but Mykola Holubets and Stepan Charnets’kyi died in the city during WW2, while Volodymyr Radzykevych died in Cleveland, Ohio, a member of the vast worldwide post-war Ukrainian diaspora.

588:4.d.95.270

********************************************************************************************************

Історія української літератури : у дванадцяти томах
[History of Ukrainian literature : in 12 volumes]
(Київ [Kyïv], 2014- )

УКР: “Це наукове видання присвячене дослідженню найпримітніших постатей української літератури від давнини до сучасності. Воно створює цікаву панораму спадку красного письменства українців в історичному розрізі, у різнобарв’ї стильової еволюції, в окресленні провідних представників.” (Ольга)  Набір виходить поступово; Кембридж поки має томи 1-4 і 7.

ENG: “This academic publication is dedicated to the study of the most notable figures of Ukrainian literature from ancient times to the present. It creates an interesting panorama of the heritage of the beautiful literary culture of Ukrainians in historical terms, in the colourful evolution of style, and in the outline of literature’s leading representatives.”  (Ol’ha)  The set is being published gradually; Cambridge has volumes 1-4 and 7 so far.

758:65.c.201.5(1)

********************************************************************************************************

Розстріляне відродження : антологія 1917-1933 : поезія, проза, драма, есей.
[Executed Renaissance : anthology, 1917-1933 : poetry, prose, drama, essays]
(1. вид./ed.: Paris, 1959; 6. вид./ed.: Київ [Kyïv], 2007)

УКР: Це два видання цієї новаторської антології творів українського «Розстріляного Відродження» – сотень письменників, убитих під час сталінського терору та раніше. Книга була видана в Парижі в 1959 році, але перше видання, яке вийшло в самій Україні, побачило світ лише на початку 2000-х років. Антологія містить переважно поезію.

“… вважаю, що українцям необхідно знати реальну історію лихої години 1917-1933 , що відображена в поезіях, перш за все.” (Тамара)

ENG: On display are two editions of this ground-breaking anthology of works by Ukraine’s “Executed Renaissance” – the hundreds of writers who were killed during Stalin’s Great Terror and before.  First published in Paris in 1959, the first edition to be published in Ukraine would come only in the early 2000s.  The anthology contains mainly poetry.

“… I believe that Ukrainians need to know the real history of the disastrous years of 1917-1933, which is first and foremost reflected in poetry.” (Tamara)

9008.c.9319; 756:1.d.200.10

********************************************************************************************************

Розгром / Іван Багряний.
[Devastation / Ivan Bahrianyi]
([Germany?] : Прометей, 1948.)

УКР: Іван Багряний був плідним автором літературних творів. Багряний, очевидно, був одним із улюблених авторів Петра Яким’юка, британського українця, чию чудову колекцію українських книжок передала нашій університетській бібліотеці його вдова у 2011 році. Це одна з шести книжок письменника в збірці Яким’юка, усі з яких публікувалися в повоєнній діаспорі. Цю книгу для цієї виставки обрала Алла, науковець і дослідник Багряного. У книзі, на жаль, не повідомляється, хто створив її чудову обкладинку.

ENG: Ivan Bahrianyi was a prolific writer of literary works.  Bahrianyi was evidently a favourite author of Peter Yakimiuk, a British Ukrainian whose wonderful collection of Ukrainian books was given to the University Library by his widow in 2011.  This is one of six titles by the writer in the Yakimiuk collection, all published in the post-war diaspora.  It was chosen for this exhibition by Alla, an academic who has written about Bahrianyi.  The book unfortunately does not tell us who designed its stunning cover.

CCC.62.12

********************************************************************************************************

Маркіян Шашкевич та його ідеї на тлі українського відродження / Михайло Тершаковець.
[Markiian Shashkevych and his ideas in the context of the Ukrainian revival / Mikhailo Tershakovetsʹ]
(Львів [Lʹviv], 2021.)

Rusalka dnistrova
[The Dnistr nymph]
(Vinnipeg [Winnipeg], 1987)

УКР: Священик і письменник Маркіян Шашкевич мав величезний вплив на українську культуру, як один із «Руської трійці», яка очолила й надихнула українське відродження 1830-х років. Разом з Яківом Головацьким та Іваном Вагилевичем Шашкевич прославляв українську мову оригінальною писемністю та пропагуванням давніших і майже забутих творів.

Найвідомішою їхньою збіркою була «Русалка дністрова» 1837 року – альманах старої та нової літератури. Представлене тут видання 1987 року походить із важливої приватної колекції, переданої університетській бібліотеці: колекції покійного українського емігранта Теодора Коласи, який жив у Бредфорді.

ENG: The priest and writer Markiian Shashkevych had a huge impact on Ukrainian culture as one  of the ‘Ruthenian Trinity’ which led and inspired the Ukrainian revival of the 1830s.  With Iakiv Holovat︠s︡ʹkyi and Ivan Vahylevych, Shashkevych celebrated the Ukrainian language through original writing and through the promotion of older and nearly forgotten works.

Their most famous collection was Rusalka dnistrova, an 1837 almanack of old and new literature.  The 1987 edition on display here comes from an important private collection given to the University Library: the collection of the late Bradford-based Ukrainian émigré Teodor Kolassa.

C219.c.1330; 9009.c.2956

********************************************************************************************************

Гетьмани України : історичні портрети.
[The hetmany of Ukraine : historical portraits]
(Київ [Kyïv], 1991.)

Запорожці : до історії козацької культури.
[Zaporizhians : towards a history of Cossack culture]
(Київ [Kyïv], 1993.)

УКР: Одна з українців, яка відгукнулася на наше запрошення взяти участь у виборі з довгого списку книг для цієї виставки, вибрала ці дві книги про українських козаків. Гетьмани України — збірний життєпис гетьманів Української Запорізької Козацької Держави, яка існувала в XVII—XVIII століттях і виникла внаслідок козацького повстання 1648—1657 років проти панівної Речі Посполитої.

Запорожці — це збірка історичних досліджень культури запорозького козацтва, від інтелектуальної думки до архітектури, від мистецтва до пісні та літератури.

ENG: One of the Ukrainians who responded to our call to participate in choosing from a long list of books for this exhibition chose these two books about Ukrainian Cossacks.  Hetʹmany Ukraïny is a collective biography of leaders (‘hetmany’) of the Ukrainian Zaporizhian Cossack State which existed in the 17th and 18th centuries and which came into being as a result of the 1648-1657 Cossack rebellion against the ruling Polish-Lithuanian Commonwealth.

Zaporozhtsi is a compilation of historical studies of Zaporizhian Cossack culture, from intellectual thought to architecture, from art to song and literature.

588:4.d.95.184; 588:4.d.95.196

********************************************************************************************************

Грушевський, Скоропадський, Петлюра / Данило Яневський.
[Hrushevskyi, Skoropadsʹkyi, Petliura / Danylo Ianevs’kyi]
(Харків [Kharkiv], 2021.)

УКР: У цій книзі розглядаються три головні постаті української історії 20-го століття: політик та історик Михайло Грушевський (1866-1934) а також ворогуючі політичні та військові лідери Павло Скоропадський (1873-1945) і Симон Петлюра (1879-1926). Усі троє відіграли вирішальну роль у долі української державності під час Першої світової війни та більшовицьких революцій. Величезним був вплив Грушевського і на історичне дослідження цього періоду історії України.

ENG: This book studies three major figures in 20th-century Ukrainian history: the politician and historian Mykhailo Hrushevskyi (1866-1934) and the rival political and military leaders Pavlo Skoropadsʹkyi (1873-1945) and Symon Petliura (1879-1926).  All three played crucial parts in the fortunes of Ukraine’s statehood during the upheaval of the First World War and the Bolshevik Revolutions, and Hrushevskyi’s influence on the historical study of this period of Ukraine’s history was also immense.

C218.c.8855

********************************************************************************************************

Наталія Полонська : біографічний нарис / Іраїда ҐерусТарнавецька.
[Nataliia Polonsʹka : a biographical essay / Iraïda Gerus-Tarnavetsʹka]
(Вінніпеґ [Winnipeg],1974.)

УКР: Це – біографія великого українського історика Наталії Полонської, 15 книжок якої ми маємо в бібліотеці Кембриджського університету (під назвою Наталія Полонська-Василенко). Книга була надрукована у Вінніпезі, великому канадському центрі українців-емігрантів, і видана Українською Вільною Академією Наук. Академія була заснована в Західній Німеччині наприкінці 1945 року, а потім перенесла свою штаб-квартиру до Вінніпегу. Авторка книги Іраїда Ґерус-Тарнавецька, 1924 року народження, також біженка після Другої світової війни, викладала там у Манітобському університеті.

ENG: This is a biography of a major Ukrainian historian, Nataliia Polonsʹka, 15 of whose books we have in the University Library (under the name Nataliia Polonsʹka-Vasylenko).  It was published in Winnipeg, a major Canadian centre for émigré Ukrainians, and published by the Ukrainian Free Academy of Sciences.  The Academy was founded in West Germany in late 1945 and then moved its headquarters to Winnipeg.  The author of the book, Iraïda Gerus-Tarnavetsʹka, born in 1924 and also a post-WW2 refugee, taught at the University of Manitoba there.

CCC.62.87

********************************************************************************************************

Український пластовий улад в роках 1911-1945 у спогадах автора / Северін Левицький.
[The Ukrainsʹkyi plastovyi ulad in 1911-1945 in the memoirs of the author / Severin Levyts’kyi]
(Мюнхен [Munich], 1967.)

УКР: Одна з книг, яку вибрав член нашої української громади – ці спогади, в яких автор розповідає історію Українського пластового уряду, першої скаутської організації в Україні. УПУ була заснована в 1911 році і отримала політичне утвердження під час незалежності України з 1917 року як важлива патріотична підготовка для майбутніх борців і лідерів. Українські пластові організації процвітали в українській діаспорі після Другої світової війни; автор цієї книги був серед тих, хто допоміг їх створити, і був Начальним Пластуном з 1954 по 1962 рік.

ENG: One of the books chosen by our Ukrainian community was this set of memoirs which recount the story of the Ukrainsʹkyi plastovyi ulad, the first scouting organisation in Ukraine.  The UPU was founded in 1911 and gained political approval during Ukraine’s independence from 1917 as an important patriotic training ground for future fighters and leaders.  Ukrainian Plast (scout) organisations flourished in the post-WW2 Ukrainian diaspora; the author of this book was among those who helped to establish them; he was Chief Scout from 1954 to 1962.

CCC.62.77

********************************************************************************************************

Паралельний світ : дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. / Наталя Яковенко.
[A parallel world : research on the history of concepts and ideas in Ukraine of the XVI-XVII centuries / Natalia Iakovenko]
(Київ [Kyïv], 2002.)

УКР: Довга історія України як джерела нової та надихаючої політичної та інтелектуальної думки добре представлена в колекціях бібліотек Кембриджа. Історик Наталія Яковенко – відомий дослідник теми інтелектуальної історії України; у цій конкретній книзі вона вивчає історію 16-го та 17-го століть. Це одна з кількох монографій Яковенка, які ми маємо в бібліотеці Кембриджського університету.

ENG: Ukraine’s long history as a source of new and inspiring political and intellectual thought is well represented in Cambridge library collections.  The historian Natalia Iakovenko specialises in the intellectual history of Ukraine and she studies in this specific book the history of the 16th and 17th centuries.  It is one of several monographs by Iakovenko that we have in the University Library.

588:4.c.200.92

********************************************************************************************************

Знакове світло Майдану : збірка поезій / Надія Дичка.
[The iconic light of Maidan : a collection of poems / Nadiia Dychka]
(Київ [Kyïv], 2014.)

УКР: Протести Євромайдану 2013 року та Революція Гідності в лютому 2014 року надихнули велику кількість письменників. Прикладом є збірка віршів поетеси Надії Дички. Книга вийшла у відомому літературному видавництві «Смолоскип». Університетська бібліотека Кембриджу зібрала якомога більше як «професійних», так і «аматорських» літературних творів і коментарів до цих подій (і до війни Росії проти України з 2014 року).

ENG: The 2013 Euromaidan protests and the Revolution of Dignity in February 2014 inspired large numbers of literary writers.  This example is a collection of verse by the poet Nadiia Dychka, published by the major literary publishing house Smoloskyp.  The University Library has collected as many “professional” and “amateur” literary works about and commentaries on these events (and on Russia’s 2014- war against Ukraine) as possible.

[Held at the University’s Library Storage Facility]

********************************************************************************************************

Кіно народжене Україною : ілюстрована історія / Сергій Тримбач.
[Cinema born in Ukraine : an illustrated history / Serhii Trymbach]
(Київ [Kyïv], 2016)

УКР: Університетська програма Cambridge Ukraine Studies має довгу історію прославлення українського кіно. З 2009 року програма організовує щорічний фестиваль українського кіно в Кембриджі. Останнім часом програма українських студій Кембриджу організовує українські кіновечори, щоб зібрати гроші для України. Виставлена тут книга відзначає неймовірну спадщину українського кінематографа, яка включає таких новаторських режисерів, як Олександра Довженка та Кіри Муратової.

ENG: Ukrainian cinema and the University’s Cambridge Ukrainian Studies programme have a long history together, with an annual festival of Ukrainian film held in Cambridge from 2009.  More recently, Cambridge Ukrainian Studies have been arranging Ukrainian film nights to raise money for Ukraine.  The book on display here celebrates the incredible heritage of Ukrainian cinema, which includes ground-breaking directors such as Oleksandr Dovzhenko and Kira Muratova.

S950.b.201.5072

********************************************************************************************************

Національний атлас України
[National atlas of Ukraine]
(Київ [Kyïv], 2007)

Ukraine
[Україна]
(Kyïv [Київ], 1993)

УКР: Масштаби суверенної України – неймовірні, але багато людей у Сполученому Королівстві знали дуже мало про країну до агресії Росії в 2014 році і відтоді та повномасштабної війни в 2022 році.

Атлас відкрито на сторінці, яка показує адміністративний поділ країни.Карта надійшла до нас із Міноборони СК, про що свідчить печатка. Величезна річка Дніпро особливо помітна на карті – і, на щастя, тепер набагато менш помітна для російських збройних сил, які були недавно відкинуті ЗСУ на її лівий (східний) берег. Слава Україні!

ENG: The incredible scale of sovereign Ukraine is staggering, yet many people in the UK knew very little about the country until Russia’s aggression from 2014 and full-scale war in 2022.  The atlas is held open at a page that shows the country’s administrative divisions.

The map came to us from the Ministry of Defence, as the stamp shows. The enormous Dnipro River is particularly visible on the map – and thankfully far less visible to the Russian armed forces who have now been pushed back to its left (eastern) side by the Ukrainians.

Atlas.3.200.25; Maps.CTRY.Ukraine-1993 [enquire in Maps Room]

Mel Bach (with much gratitude to the Ukrainians and library colleagues who helped to select material)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s